Direct naar content

Over Top Elf Trainingen


Ontstaan Top Elf Trainingen

‘Voorafgaand aan de oprichting van mijn eigen bedrijf heb ik ervaring opgedaan in uiteenlopende functies bij diverse organisaties. Daardoor ken en herken ik goed welke vragen er spelen op alle niveaus van het bedrijfsleven.

Elfriede ArnoldyDie ervaring is de basis geweest voor de start van Top Elf Trainingen. Drijfveer achter die activiteiten is om het anders te doen dan gebruikelijk. Trainingen en workshops zijn immers alleen maar effectief als er een echte gedragsverandering ontstaat. Die verandering kun je alleen maar realiseren door mensen inzicht te bieden in hun eigen persoonlijkheid. Hierdoor worden deelnemers zich bewust van hun denk-, gevoels- en gedragspatronen. Zo leren ze om ineffectieve patronen om te buigen naar effectieve.

Ik geef mensen inzicht in hun eigen persoonlijkheid. Dat gebeurt overigens altijd op een positieve, respectvolle manier. Het helpt mensen om hun zelfbewustzijn te vergroten en meer inzicht te krijgen in hun eigen denken, voelen en handelen. Vanuit dit bewustzijn voelen mensen zich vaak gestimuleerd om gericht met hun leervragen in de praktijk aan de slag te gaan. Dan is de basis voor een effectieve training of coaching gelegd, op welk terrein dan ook.’

Desgewenst kan een onderdeel van het bewustwordingsproces ook plaatsvinden in de natuur.

Profiel Elfriede Arnoldy

Elfriede Arnoldy is een spontane, enthousiaste en energie creërende trainer en coach. Door energie ontstaat beweging. Zij beschikt over ruime internationale praktijkervaring, opgedaan binnen het bedrijfsleven in diverse branches en bij de overheid op het gebied van training, coaching, marketing, communicatie en verkoop. Sinds 2004 is zij zich gaan toeleggen op training en coaching om haar passie te verwezenlijken namelijk: mensen vanuit hun eigen kracht te versterken.

Zij heeft een opleidingsachtergrond in: marketing en communicatie, adviesvaardigheden en psychologie. Sinds 2009 is zij gecertificeerd Master Coach via een 4-jarige opleiding aan het Europees Instituut, onderdeel van de Baak. Daarna volgde de afronding van de opleiding tot Master Counselor in 2011. Vanuit een grote interesse in haar vakgebied blijft zij de nieuwste ontwikkelingen op de voet volgen door voortdurende scholing en opleiding op zowel professioneel als persoonlijk vlak.

vlechtenHaar kracht zit in het bewust maken van onbewuste processen en van daaruit een concrete vertaalslag naar de praktijk maken. Elfriede creëert een veilige, positieve en open sfeer van waaruit ze op een duidelijke wijze aan de slag gaat. Ze werkt doelgericht en praktisch en neemt je mee op ‘ontdekkingsreis’. Vanuit het vergrote bewustzijn pakken deelnemers zelf hun verantwoordelijkheid op.

In haar vrije tijd zeilt Elfriede graag met haar gezin op de Friese wateren en geniet ze van (moes)tuinieren en wandelen in de bergen. Daarnaast is zij gepassioneerd vlechtster van wilgentenen manden en tunen.

Lees het interview met Elfriede in Tuinieren (PDF)

 

Kwaliteitsgarantie

Zij is aangesloten en geregistreerd bij de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) volgens het EIA(European Indivudual Accreditation) System, een internationaal kwaliteitskeurmerk voor coaches. Zij werkt en handelt volgens de ethische gedragscode van de NOBCO. En bij de ABvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counseling). Steeds meer Ziektekostenverzekeraars, waaronder CZ, vergoeden de Counseling, zie Zorgwijzer.

De praktijk hanteert de beroepsregels van de SCAG. De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) – opgericht in 2016 – is een onafhankelijke stichting die namens zorgverleners uit de complementaire en alternatieve zorg samen met de consumentenbond en de stichting Geschillencommissies voor Consumentzaken (SGC), de geschillencommisie heeft opgericht. De praktijk hanteert ook de Meldcode Huiselijk geweld.

Links

Top Elf Trainingen werkt onder andere met, en samen met, ervaren en goed opgeleide professionals op de volgende vakgebieden:

Alleszelf.nl, tot op de hoogste leeftijd   www.alleszelf.nl
Gezondheidszorg en techniek   www.krachtvanleren.nl
Maatschappelijke Teambuilding   www.idahoeve.com
Educatie in coaching en counselling   www.europeesinstituut.nl
Creatief en resultaatgericht
ontwikkelen van mens en organisatie
  www.stabreda.nl
MVO   www.mvonederland.nl
   
 
webdesign: marco van buren